top of page

Průvodcování

Pokud po něčem z hloubi Srdce toužíš, můžeš to i uskutečnit, můžeš to plně žít.

Občas se však člověk ocitne ve slepé uličce či na rozcestí a neví, kudy se vydat. Občas temný háv zahalí nějaký z Darů, který chce být již projeven. Někdy jsou zase zdi přesvědčení tak tlusté, že sami nevíme jak je prorazit, nevidíme ty dveře, které tam vždy jsou, či k nim hledáme ten správný klíč. 
Mám dar vidění a jasného vedení, proto ve velké lehkosti Tě dokážu navést tím správným směrem. Mám nástroje k tomu proměnit velmi snadno to, co Tě dosud limitovalo, a společně to nahradit něčím, co Ti bude dále sloužit v souladu s Tvou Duší.

IMG_0404.jpg

V různých časech, dobách, místech, kde se kdy naše Duše nacházela, nechala své otisky, někdy celé své části, úlomky, jinde se zavázala sliby a někde skryla v hanbě pravdu. A nebyla to jen naše Duše, jsou to zápisy v těle, v rodu, v kolektivním vědomí. To vše jsou místa, kde leží Tvá síla. Čím více se naše Bytost rozpolcovala a chřadla, tím více námi mohl promlouvat kdokoli jiný, nechali jsme si tak vtisknout něco, co nikdy nebylo naše a podle toho žili. A pokud jsi zde, i Ty to cítíš. Víš, že je tady pro Tebe mnohem více, než to, čemu nás společnost učila, a snad už jsi na Cestě, v hluboké touze poznat sebe. 


Můžeme se znovu zacelit, krok po kroku si navracíme Svobodu, a tím i sebe a své plné vyjádření, prožívání. Život patří jen a jen nám a na nás je, jak jej prožijeme. Navrať si sílu tvůrce svého života. Neznamená to, že vše si tvoříš sám, něco nám prostě do Cesty přijde samo, náš život však určuje, jak tyhle výzvy uchopíme, jestli se v nich utopíme, a nebo poplujeme s proudem Lásky, která tady vždy je. 
 

Cestou k vlastní síle je plné přijetí zodpovědnosti za svět, jaký si tvořím. Jakýkoli odraz z venku vede dovnitř. A někdy je také motorem na cestě změny k něčemu dalšímu, a má nás přimět něco opustit. Mnoho z toho, co se děje v životě má kořeny uvnitř, a když se uzdraví kořeny, může se teprve ozdravit celý strom života. Jeho kmen se stává statnější, odolnější vůči bouřím, plody jsou hojnější, šťavnatější, plnější. Jsme si jistější ve svých činech, ve svém projevu, jsme v sobě pevnější, a máloco nás pak vytrhne z kořenů. 

Pokud uzdravíme své nitro, můžeme ozdravit celý náš život, stáváme se medicínou sobě i svému okolí. Mojí úlohou je doprovázet Tě na cestě do nitra a zamést ji od iluzí a přesvědčení, která nejsou podpůrná. Spolu můžeme dojít až do Jádra, abys poznal/a svou skutečnou krásu, a nechal/a ji zářit do světa. Mohu Tě inspirovat, jak správně klást otázky, a
 jak v sobě nacházet odpovědi, jak být sám pro sebe tím nejlepším léčitelem, přítelem, někým, o koho se můžeš se opřít. A když si zacelený uvnitř, i Tvůj život je celistvý, plný. A tak cokoli tvoříš, vycházíš z místa sebe, kde víš, že je obsažen celý svět. Nevycházíš již více z nouze, kdy hledáš tam venku. Všechny poklady světa dávno neseš v sobě. 

Úvodní konzultace je za 500,-
Cena za hodinu průvodcování/terapie je 1.500,- 

Preferuji dlouhodobou spolupráci, neb vnímám že konzistentní a vytrvalá práce má trvalý a dalekosáhlý účinek. A reálně může změnit svět. Alespoň pro toho, kdo se na tu Cestu vydá. A to mění celý svět. Spolupráci domlouváme osobně na míru, a v souladu k oběma stranám. 

Napiš si o termín

na telefonní číslo 608 66 77 73 

nebo využij formuláře pro emailovou komunikaci

Děkuji za Tvůj zájem!

bottom of page