top of page

Esence vnitřního bohatství, celistvosti, pevnosti a jistoty v sebe. Opora v sobě. Vede tě do míst, kde se cítíš jistá, stabilní, a z toho místa se ptá - “co cítíš?” “Následuj své pocity z tohoto místa vnitřního klidu a středu”

 

Neb říká se, následovat svoje pocity, ale co když je v nás chaos, zmatek. Nikdo nás neučil si uklidit emocionálně. Vnímat ten mejdan a nechat ho v sobě ustat, než budeme konat. Tento vějíř vede to vnitřního ztišení, klidu. Pozorování toho, co se ve mě odehrává. Z pozice pozorovatele je vše jasnější, nestáváš se součástím dramatu, jež tě má normálně tendenci vtáhnout. Klid je krásné místo v sobě, bez ohledu na to, co se děje vně i uvnitř. Je možné si jej zachovat. Král tak činí, král tak jedná. Ten opravdový Král, je v sobě jistý, nenechá se lapit do pastí ega. Svého, ani nikoho jiného. S laskavostí jedná v zájmu nejvyššího dobra. Pro sebe v první řadě, ale také pro druhé. Je cestou milosti.

 

“Ve své jasnosti

vládnu

sám sově především

neb když na hubu padnu

jakým králem bych to byl

kdybych na nevinné se zlobil

a tím i sám na sebe

Nikdo učený

nepadl z nebe

Učíme se jak žít

učíme se milovat

v bezpečí být

a bezpečí dát

Kdo ví mnoho o naději,

jež se v Duši skýtá?

Není skrytá

zdá se tak být

když emoční bouří

necháš se zaslepit.

Najdi Klidu Oázu

ve tvém Srdci dlí

buď v ní

a jednej laskavě

k sobě i druhým a věz

že je to jednou z tvých cest

k naplnění

Tvého předurčení”

 

 

"Pokud královnou chceš být, krále třeba vyživit.

Ne, venku nehledej, děvečko má,

co vnitřní svět ti ne-dá.

V sobě objevit ti třeba kvality

jež vyživují královnu i krále

Kdo pravidla určuje?

Jakou hru tu hraje

když sama sebe na první místo dáš?

Své pocity, naděje

i chvíle beznaděje

kdy korunu z hlavy sundaváš

král nastupuje,

s láskou tebe objímá

miluje tě ve všem,

ač tobě se zdá

že zrovna pochybilas

někde v hloubi věříš,

že lásku si nezasloužíš

on tu je,

a ve všem tom tě miluje

podporuje

abys zranění svá prokoukla

a sebe zacelila

v plnosti své

jednala

Nevyživuj lačná místa

další falešnou záplní

když jsi to ty, koho potřebuješ,

abys mohla plně žít

sama sebe

se vším, co tě obsahuje,

se vším, co tě vyplňuje,

se vším, kým jsi

se vším, kým si jen myslíš, že jsi

dokud nedojdeš pochopení,

že pouze láska je platná

že pouze láska tě vyplňuje,

láska tě proměňuje,

do podoby čisté.

Tak dovol ji vejít,

sebou vyplnit.

Ona už je dávno tebou,

v nitru tvém se rozpíná

a tak nebrzdi ji

ve strachu ze zranění

zraňuješ pouze sama sebe.

Však víš, že když průchod sobě, lásce, dáš,

zázraky konáš

prostým bytím.

Neochuzuj sebe,

neochuzuj svět

a rozviň Srdce svého květ

nech mnohým přivonět

V důvěře otevírej komnaty své,

předlouhý čas zavřené

Dovol někomu vejít

a věř své síle

že ať už se potkáš na své cestě s jakýmkoli zklamáním a žalem,

jehož se obáváš,

že o sílu svou se opíráš,

a v ní rosteš

když svému strachu a bolesti čelíš

dále na nikoho zvenku ji nelepíš

víš

že v tobě se odehrává celý svět

a jak k němu přistupuješ

jak hluboce miluješ

a tím sebe oživuješ

Již můžeš

dát sama sebe na první místo

již můžeš

důvěřovat lásce

již můžeš

důvěřovat své síle

již můžeš

milovat"

 

Poselství vějíře, který skýtá mužské kvality, avšak prý by rád byl spíše (s) královnou. Dovolí ti vejít do svého vnitřního klidu, místa vyplnění, odkud tvoříš úplně jiný svět. Když nejednáš v reakci. Když necháváš promlouvat svou vnitřní moudrost, a ji následuješ.

Dovolí ti nahlédnout za oponu dění. Do hlubin příčiny a následku. Po povrch toho, co je na první pohled zřejmé. Uvidíš očima lásky.. očima, které vidí ve tmě. Očima Výra velkého.

Labuť tě jemně zahalí do své krásy a jemnosti. Zná své ctnosti. Netouží po pozornosti, a přesto se jí dostává. A ona si ji užívá. Je tou, která miluje. Světlo a život oslavuje. S vyššími světy spojuje.

 

Marabu. Strážce tajemství rodové linie. Pokladů ukrytých hluboko pod zemí. Hluboko v matrici DNA. Vytahuje na povrch, a zároveň tě do těch hloubek zve. Neodkryje tajemství bez toho, aniž by prověřil tvé odhodlání, síly a odvahu. Teprve pak vyjeví, postupně, dary, jež ti přináší. Dary, jež jsou Tvé.

 

Papoušek přináší radost a blaho srdce. Jeho barva léčí, zaceluje. On v korunách si prozpěvuje, a Tebe zve, aby ses přidala k jeho tanci. K životnímu tanci. Můžeš tančit i na troskách svého života. Šťastna, neb víš, že to, co se zhroutilo, nebylo zdrávo. Sílu tě to stálo. A ty si tu sílu z kořenů svých nabíráš zpět. Víš, že to, co je Tvé, nikdo Ti nemůže vzít. Nemůže padnout to, co je v tobě pevné, pravdivé a svobodné. To zdi iluzí padají. Dovol jim to a tanči a zpívej oslavné písně. Uvidíš, jak ti bude v životě snáz.

 

Kachna Ti dává péči. Ne vždy se dokážeš radovat, ve vysokých frekvencích dlít. Občas je ti třeba vyživit. Bolavé bytosti. Křehké a zraněné. Kachna ví, jak ukonejšit vody rozbouřené, jak se postarat o svá kachňátka. Ví, kdy něco obětovat pro dobro celku. Ona učí, jak zacházet s emocemi. A pravdu díž, emoční inteligence je něco, co můžeme rozvíjet celý život. Naslouchej jejímu volání.

 

Kožešina z lišky. Liška podšitá Tě učí, jak proklouznout vrstvami dění. Kudy cesta tvá se vine. Jak proplížit se bez vidění. Venku i uvnitř. Okolo stráží duše tvé, které dlouho sloužili ti, a teď v prožívání možná brání. Liška pohlédne za ní.. co chrání? Dovol lišce vejít do svých komnat. A pak spatři očima výra, hloubku toho, obsahuješ. Důvěřuj, že již můžeš. Si to plně navrátit do života. A pokud bys to před někým potřebovala schovat, liška ti vždy ráda pomůže, když jí občas dopřeješ, spočinutí na sluníčku, jež ji - tebe - vyživuje. Tak jako ona, i tvé nejryzejší nitro, dlouho schované, potřebuje pocítit svobodu, paprsky slunce a vítr na tváři. Dovol si to. Dovol si prožít sebe. Jsi v bezpečí. Záda Ti kryje Král!

 

Hovězí kůže, kotvící v zemi, se zlatavým pláštěm, kolem ramen tvých, přichází, přinést ti medicínu zemitosti, prosperity, a hojnosti všeho, co je ti k životu třeba.

 

Záhněda z mého prvního osobního vějíře. S příběhem lásky. Milující, pečující, jemná a do ženství zvoucí.

 

Naslouchej volání svého Srdce, i když rozum je z toho v prdeli.

 

Ptej se po hlubší i vyšší pravdě.

 

Velký duch hovoří skrze Tebe.

 

Buď k sobě upřímná, a konej, jak si přeješ.

KRÁL(ovna)

23 000,00 KčCena
    bottom of page