top of page

Nový svět

 

Průvodce pro toho, kdo naslouchá srdci, i když rozum by ho přesvědčil o opaku.. pro toho, kdo opouští starou realitu né tím, že by se s ní utkávala a bojoval, ale tím, že si tvoří novou a jde tam, kde cítí proud energie a zázraků. Pro toho, kdo je odhodlán znovu milovat a zpřetrhat všechny staré strachy. Pro tu, která ctí sebe a vše to, co se v ní ozývá zde místo má. Projít to nechá, už se v tom nešťourá. Ví, kdy to odhodit a jak. Ví mnoho o síle, která se skrývá v odevzdání. V tichu je její požehnání. Ve zpomalení rychlost nachází. Tím že energii neztrácí, tam kde není ji třeba ztrácet. V tlachání. Přímou se stává. Možná říznou pro mnohé i pro své staré já. Nachází v tom sílu. Jasnost. Už nepřebírá jiných zodpovědnost. Jen tu svou vlastní. S úctou ke své energii a síle, kterou dobře investuje. To je základ dobré investorky.

 

Navazuje kontakt s tím, co k ní láskou promlouvá. Naslouchá tichu a pravdě jež v ní zní. Komunikuj se životem, on ti napoví

 

 

Pro tu, jež slyší hlas srdce a na něj dá

 

Straka - magická, odkrývající oponu známou, do temnot stvoření proniká, moudrá, co vzniknout dá?

 

Husa - říká, co v životě neslouží ti, jaké vazby programy.. a jimi projdi, je odpoj a žij.

 

Labuť - zjemňuje tvé smysly, abys slyšela šepot studánky i vlastní duše

 

Drozd - odhaluje tvou velikost. Šíři jež se rozprostírá v tvém poli, že předáváš vždy víc, než je ve slovech a činech skryto.. předáváš celou životní moudrost, každým pohledem.

 

Čaja obojková - laskavost a vznešená síla, šlechetnost a boj za to, za co je bojovat hodno

 

Laserový křišťál

"Marno mluvit,

když v pravdě má slova zní

v tichu

než jej mysl zaplní

ostrá jako břitva

měkkým tónem obalena

pravda

kterou máš následovat.

Kdykoli z cesty sejdeš

zase hledáš

cesty zpět

do proudu života

kde chceš uspět

Co úspěch pro tebe znamená?

Slova zmatená?

Egem nabita?

Nebo štěstím a láskou

a to pro tebe znamená úspěšně svůj život žít

svými sny jej vyplnit

jimi žít

nepřežívat

nehledat

prostě v proudu být

Nemusíš se násilím ohýbat

můžeš oklikou zpátky jít

dokud v řece neplaveš jak ryba

v řece života a jeho proudu

čas od času zavede tě

do slepého ramena.. 

tak spočiň a chvíli na místě svůj

pak zase s proudem pluj

a nech se zavést na to správné místo

kde stejně nesetrváš dlouho

dokud do oceánu bytí se nevliješ

kde zjistíš

že vše naráz žiješ

že jsi stojatou vodní hladinou

kalným rybníkem

i posvátnou studánkou

řekou divokou

hlubokou i mělkou

kde odrážejí se paprsky dění 

které obrazy života mění

a pravda zůstává přitom neměnná

hluboká

a přitom proměnlivá

v neustálém tanci

kdy v jednotě jsi

ve svém středu víš. 

Drž se jemu blíž

a všechno pujde snadněji

v tom tanci života."

 

Nový Svět

10 000,00 KčCena
    bottom of page