top of page

Obraz Vyrovnání vede cestou posvátného partnerství. Zní to tak blaze že ano. Jenže pokud je touha naší duše takto hluboká, jsou hluboké i šrámy, jež jsme utržili v našem životním učení. Přadivo života splétá nitkami moudrosti cestu trnitou o zapomnění a rozpoznání.

Tato společnost není zdravou ve vztazích, jaké běžně spatřujeme okolo sebe i v médiích. Jsou v nás zakořeněny destrukční vzorce vztahování, které je třeba nejdříve uvidět, přiznat, obejmout se s nimi a propustit je. Je to cesta pro odvážné, pro ty, jež jsou schopni čelit bolesti, kterou v sobě nesou. A ta nese také poklady rozpoznání. Život ve svobodě je to, čemuž chceme jakožto čisté duše žít, je třeba se však rozmotat z nitek domněnek a iluzí, prohlédnout a vyléčit každé to zranění, které jinak dále a dále určuje každou naší další (vztahovou) realitu.

Podklad obrazu nese poselství o tom, že z jakého místa vycházíš, tam se to také navrací. Pokud vycházíš z místa zranění - zasáhne to zpátky zas a jenom tvé vlastní zranění, ale často také zranění druhého. Pokud vycházíš a rozhoduješ se z místa odporu, tvoříš další odpor o který se poté opíráš. Avšak pokud jednáš z místa čisté lásky, odpovědí je zase více a více lásky. Rozpoznej proto, co v tobě tepe, z jakého místa vychází tvé volby a činy. a co tím tvoříš ve svém životě. Co sis již vytvořil. Vše je cennou lekcí a učením, pokud to rozpoznáš. 

Jsme odsouzeni se motat stále ve stejných kruzích a příbězích, pokud volíme stále stejné strategie, a především, pokud stále vycházíme ze stejného místa... zranění.. křívdy.. bolesti.. neúspěchu.. strachu.. dosaď si co je tvé. To všechno, co se tváří tak děsivě má však i druhou tvář, a to je dar, který je v tom vždy přítomen a čeká na odhalení a prožití. Když budeš více vtělovat ten dar, navrátíš si křídla. Není to o odmítání bolesti, ale o jejím přijetí, ona spolu může tančit s láskou a přelévat se jedna v druhou.. navzájem se posilují.. až do určitého bodu, kdy dojde ke zlomu.. a zůstane pouze a jen láska, která je všeprostupující. Můžeš ji najít všude, line se ve všem a vše spojuje, je životní mízou, čekající na rozpoznání. Poznáváš ji? A v ní sebe?

Vše co do cesty ti přichází vždy v sobě nese zárodek změny, přerodu, medicíny, léčení, svobody. Vždy je volbou, jak se postavíš k tomu, co je v tobě zrovna přítomno, co je přítomno v tvém životě a co to v tobě probouzí. Je to životní hra, tak ji hraj nejlépe jak umíš, ale nezamotej se do ni příliš, aby tě nespolkla.. to je právě to zapomnění.. a tam už nejdeme. Rozpoznání je dar.. dar že život se odvíjí svým vlastním způsobem, a my můžeme naskočit na vlnu, která je občas nahoře a občas nás vtáhne na samé dno, aby se mohla znovu vzedmout. Jindy je jako klidná vodní hladina v jejímž odrazu rozpoznáváš Boha.. Boha v sobě. A on je ve všem.

<3

Obraz mě vedl cestou lásky i nelásky.. rozpoznávání sebe a svého posvátného zranění ve vztazích. Vznikal počas přerodů ve vztazích, které často boleli, avšak byli bránou k osvobození. Do vztahů, jakými chci žít. A právě tuto medicínu nese. Medicínu vyrovnání, jež se odvíjí v jednom člověku.. zároveň tak v celém lidstvu a univerzu. Každý jsme zrnkem písku tvořící oceán bytí.. každý střípek je důležitý. Tvoří celek.

Obraz vidím ve  prostorách, kde dochází k léčení a setkávání se.

Obraz Vyrovnání

120 000,00 KčCena
    bottom of page