top of page

Předkové z moře
dávní mysticky
světelní zombíci
nevěř všemu, co se jako světlo tváří
světlo, tak jako i tma, má miliony tváří
kráčí spolu

 

Ten, kdo temné odmítá
odmítá tím i sám sebe
ve své hloubce, podstatě
vše co stinnou stránku má
i dar chová
nepodléhej klamu
ti, jež ztratili se ve tmách
mají mnohdy strach
však ti, jež ve světle se ztratí
o obrysy přichází
v nic se mění

 

Opravdová zář ve tmách vyvěrá
tam kde ztratil ses a znovu našel
ve tmách rodí se život
a tam se i navrací
a pod tou tmou světlo leží
Světlo poznání, které mnohé léčí
a mnohé děsí
poznáš jej, když podíváš se do očí
a kde kdo zrak svůj odvrátí
neb jasno tvých očí prosvětluje jejich tmu
kterou vidět nechtějí
zatímco na obláčku iluze si plují
a takový pád bolí

 

Měj soucit
sám se sebou především
oči své nezavírej
ale věz, kam je upírat
komu svůj plný pohled dát
a koho měkce pohladit
jemnějším výrazem plným lásky
Nakonec jsme všichni jedno a ten, jež ulítává
nutně vyvažuje ty,
kdo jen v materii spočívají
a to je rovnováha ve světě pokřivení
ty vol si rovnováhu pěstovat
a umožnit světu, aby se narovnal.

 

- kachna, kohout, racek
- perla, růženín

Věž

1 900,00 KčCena
    bottom of page